9 สิงหาคม 2562 พ่อเมืองโคราชสั่งเร่งแก้ภัยแล้งชาวบ้านห้วยแถลง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_460143/
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายอำเภอห้วยแถลง , สำนักงาน ปภ.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งจุดแรกที่ลงไปแก้ไขปัญหา คือ ที่ชุมชนเพชรมงคล หมู่ 7 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง นำรถเป่าล้างบ่อบาดาลไปทำการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ให้กับชาวบ้านกว่า 187 หลังคาเรือน จำนวน 900 คน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค หลังประสบภัยแล้งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองโกสีย์ หมู่ 8 ตำบลหลุ่งปะดู่ อำเภอห้วยแถลง นำรถบรรทุกน้ำประปาจำนวน 20,000 ลิตร ไปเติมในถังน้ำกลางแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 150 ครัวเรือน ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง ก่อนจะไปดูสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลหินดาด และเทศบาลห้วยแถลง ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,400 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออยู่ที่ 27,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะสามารถสูบน้ำไปผลิตประปาแจกจ่ายใน 2 เขตเทศบาล ได้อีกเพียง 15-20 วันเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำของประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 2 แห่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้หารือและสั่งการให้เตรียมสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ตำบลหลุ่งปะดู่ ไปยังสระน้ำเมืองลัง หมู่ 3 ตำบลหลุ่งปะดู่ แล้วสูบมากักเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ตำบลหินดาด รวมระยะกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตประปา หากยังไม่มีฝนตกมาเติมในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้